Skip to main content

Organisatie

Als een kameleon

In een veranderende omgeving zijn steeds nieuwe concepten en oplossingen nodig voor het ontwikkelen van bouwprocessen en projecten. Ons logo symboliseert flexibiliteit, adaptie en inlevingsvermogen. In de vorm van een abstractie van een kameleon geeft dit als beeldmerk exact weer waar we voor staan. Wij ondersteunen en adviseren onze opdrachtgevers zowel projectmatig als procesmatig.

Perfecte partner

Vaspro is een partner voor haar opdrachtgevers: ondernemingen, ontwikkelaars, corporaties en particulieren. Voor alle huisvestingvraagstukken in de woningbouw en utiliteitsbouw kunt u bij Vaspro terecht. Onze jarenlange ervaring en toewijding in de beheersing van processen en projecten in en rondom de bouw maakt ons tot de perfecte partner voor onze opdrachtgevers.

Proces- en bouwmanagement

Een bouw- en transformatieproces bestaat uit verschillende fasen met verschillende betrokken partijen. Vaspro zorgt ervoor dat het proces wordt gestroomlijnd en dat er sturing wordt gegeven aan het project. Naast het feit dat we continu vernieuwend bezig zijn, komen met nieuwe concepten op het gebied van wonen en zorg, hard werken aan samenwerkingprocessen en op zoek zijn naar structurele ingrepen om de leefbaarheid in gebieden te behouden, worden onze projecten goed gemanaged op geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.

Transformatiemanagement

Met succesvolle projecten van tijdelijke als permanente transformatie op gebied- en/of gebouwniveau, studie naar nieuwe functies voor leegstaand vastgoed, onderzoek naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van financiering, ontwikkelen van concepten, verbinden van partijen die op het vlak van herbestemmen kunnen en willen doorpakken en met het helpen van gebouweigenaren die met hun handen in het haar zitten, is Vaspro niet alleen de pionier, maar inmiddels duidelijk de ervaringsdeskundige op het gebied van leegstand- en transformatiemanagement.

Werkzaamheden

Haalbaarheidstudies

Is een idee, plan en/of project haalbaar? Voordat er tijd en geld geïnvesteerd wordt in een ontwikkeling is het verstandig om…

Samenwerking

Spin in het web, 1+1 is 3, uw bouw is onze zorg, teamspeler, betrouwbaar en vertrouwen in anderen, liefde voor het vak…

Ontwikkelmanagement

Vaspro werkt regelmatig als gedelegeerd ontwikkelaar aan projecten op het gebied van gebieds –en projectontwikkeling…

Programma van Eisen

Nieuwe huisvesting voor u bedrijf of juist optimaliseren van de huidige huisvesting. Er ligt een opgave om een x –aantal…

Planningen

Een planning heeft zowel betrekking op het proces om tot een plan te komen, op het plan zelf als op de juiste en tijdige…

Bouwkostenmanagement

Een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Het maken van goede afwegingen binnen de kosten en baten. Bij het definiëren van…

Ontwerpcoördinatie

Als spin in het web regisseert, stuurt en controleert de bouwprojectmanager van Vaspro het ontwerpproces. Met een goede…

Prijs –en contractvorming

Vaspro kan u helpen bij het komen tot de juiste prijs-kwaliteitverhouding voor uw project. Bij de planvorming…

Directievoering

Met veel kennis en ervaring in de bouw, binnen kleine, grote en/of complexe bouwprojecten en/of projectorganisaties…

Opleveringen en nazorg

Als verlengstuk binnen de projectopgaven van idee tot en met realisatie en/of bij de vraag om uw project sec op te leveren…

Beheer en onderhoud

Overweegt u de aankoop van een woning. Wat moet ik met mijn kantoorgebouw wat leeg staat of leegkomt. Zijn er plannen…

Organisatieadvies

Jarenlange kennis en ervaring delen met (jonge) ondernemers. Kwaliteit bundelen, slimmer samenwerken…