Parteon huisvesting

In opdracht van Parteon, woningcorporatie in de Zaanstreek, heeft VASPRO diverse locatiestudies gedaan, de organisatie onder de loep genomen en vervolgens een Programma van Eisen geschreven voor de nieuw te bouwen huisvesting voor de woningcorporatie in Zaandam.

In opdracht van Parteon, woningcorporatie in de Zaanstreek, heeft VASPRO diverse locatiestudies gedaan, de organisatie onder de loep genomen en vervolgens een Programma van Eisen geschreven voor de nieuw te bouwen huisvesting voor  de woningcorporatie in Zaandam.

Na het vaststellen van het PVE en besluitvorming over de beoogde locatie is nader onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid en vervolgens gekozen om de plannen uit te breiden met de ontwikkeling van winkels en parkeren onder het nieuw te bouwen kantoor.

Na een gedegen architectenselectie is ONX uit Hoofddorp geselecteerd als architect en verdere planvorming in nou overleg met de gemeente opgestart.

Helaas is met de ontwikkelingen in de markt de beoogde nieuwbouw afgeblazen en zijn de plannen in de koelkast verdwenen.

Plaats:
Zaandam

Opdrachtgever:
Parteon

Werkzaamheden:
Bedrijfsgebouwen