Zuiderloo – Deelplan 3

Mooi gelegen ten noorden van de Vennewatersweg in Heiloo krijgt Zuiderloo steeds meer vorm. Vaspro heeft als gedelegeerd ontwikkelaar, in opdracht van Timpaan, nauw samen met Vastbouw, AW InfraBouw, LKSVDD, HB Adviesbureau en EversPartners in een bouwteam gewerkt aan de ontwikkeling van deelplan 3. Eén van de plandelen binnen de gebiedsontwikkeling van Zuiderloo.

Het ontwerp voor de woningen in Deelplan 3 in Zuiderloo sluit nauw aan bij de inhoud van het stedenbouwkundig ontwerp en beeldregieplan van de gemeente Heiloo. Hierin ligt het accent op vertrouwde en harmonieuze architectuur in een comfortabel woonmilieu.

Langs de Vennewatersweg is voorzien in een doorgaande straatwand die de verkeersroute visueel begeleidt. Deze straatwand wordt verluchtigd door verticale accenten in de vorm van dwarsgeplaatste topgevels en dakkapellen. Ook de gemêleerde kleurstelling met aardtinten draagt bij aan een gevarieerd en aantrekkelijk straatbeeld en woonmilieu. Op stedenbouwkundig interessante kopgevels is voorzien in een venster waarmee ook de sociale veiligheid wordt versterkt. Uitzicht op de omgeving is daarbij immers heel belangrijk.

Aan de Haagbeuk wordt ingespeeld op de bebouwing van de overzijde. Hierdoor ontstaat een herkenbare en enigszins markante entree van één van de “woonlinten” door Zuiderloo. De architectuur sluit ook goed aan op de informele sfeer die de rest van de Haagbeuk kenmerkt.

Aan de uiterste oostgrens van Deelplan 3 is voorzien in een uitgekiend woonconcept, de Smartwoning, waarbij betaalbaarheid wordt gecombineerd met een efficiënt ingedeelde plattegrond. Dit eigen concept van Timpaan draagt op eigen wijze bij aan de sfeer in de buurt. De woningen sluiten in kleur en materiaal aan op de overige woningen.

Heel belangrijk in Deelplan 3 is de zorgvuldige inpassing van de openbare ruimten en de omzoming door streekeigen groen. Hierbij wordt enerzijds de privacy van de woonsfeer gegarandeerd maar wordt ook de sociale veiligheid versterkt. Door toepassing van gebiedseigen boom- en beplantingssoorten wordt ook de verbondenheid met de plek versterkt.

Plaats:
Heiloo

Opdrachtgever:
Timpaan

Werkzaamheden:
Gebiedsontwikkeling
Woningbouw