Skip to main content

Haalbaarheidstudies

Is een idee, plan en/of project haalbaar? Voordat er tijd en geld geïnvesteerd wordt in een ontwikkeling is het verstandig om de haalbaarheid te onderzoeken. Vaspro onderzoekt beoogde ontwikkelingen op hun technische, functionele en financiële haalbaarheid.

Veelal in nauwe samenwerking met partners in de markt onderzoeken we voor u de haalbaarheid van plannen voor nieuwbouw, verbouw, huisvestingsvraagstukken en beoogde transformaties van leegstaande (kantoor en school) gebouwen naar tijdelijke en/of definitieve huisvesting.