Skip to main content

Ontwikkelmanagement

Vaspro werkt regelmatig als gedelegeerd ontwikkelaar aan projecten op het gebied van gebieds –en projectontwikkeling. In nauw overleg met de opdrachtgever bespreken we het gewenste resultaat en de route om het juiste rendement uit de projectopgaven te halen. Rendement in de zin van een haalbaar plan, meerwaarde voor de omgeving, prestatie eisen ten faveure van mogelijk afnemer(s), etc..