Skip to main content

Opleveringen en nazorg

Als verlengstuk binnen de projectopgaven van idee tot en met realisatie en/of bij de vraag om uw project sec op te leveren, begeleiden wij de opleverprocedure waarin zowel huurwoningen, koopwoningen, collectieve ruimten en/of bedrijfsruimten, binnen een nader overeen te komen opleverschema, worden gekeurd en gebreken worden vastgelegd zowel bij vooroplevering als bij de oplevering.

Gedurende de vastgestelde onderhoudsperiode na oplevering bewaken we de voortgang en kwaliteit van de verwerking van de opleverpunten en waar nodig controleren we bij klachten en zetten we de noodzakelijke acties uit.