Skip to main content

Programma van Eisen

Nieuwe huisvesting voor u bedrijf of juist optimaliseren van de huidige huisvesting. Er ligt een opgave om een x –aantal studentenwoningen te realiseren. Er moet een sloop – nieuwbouwplan komen voor een woon en winkelgebied. Zijn er kansen om een leegstaand schoolgebouw tijdelijk te transformeren naar wooneenheden en broedplaatsen voor kunstenaars.

Zonder een goed programma van eisen komen we niet tot een gedegen planvorming en kan een architect geen ontwerp maken.

Organisatie en beleid, functionele eisen, duurzaamheid, architectuur, technische eisen, nieuwe concepten. Punten die aan de orde komen in een, op uw organisatie en/of uw projectopgave af te stemmen, door Vaspro op te stellen, programma van eisen.