Het Funen

Ontwikkeling binnenstedelijk plan Het Funen, bestaande uit twee appartementengebouwen en een binnenterrein met hierop 16 kleinschalige blokken met appartementen en eengezinswoningen, ontworpen door acht verschillende architecten.

Tot eind vorige eeuw vormde het voormalig overslagterrein van Van Gend & Loos in Amsterdam een rafelig niemandsland. Precieze ligging: op de Oostelijke Eilanden, in de lange bocht van de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. In opdracht van Heijmans tekende Frits van Dongen – de latere Rijksbouwmeester – het stedenbouwkundig ontwerp plus het appartementengebouw aan het spoor.

Met zijn 305 woningen fungeren de appartementengebouwen als akoestisch en visueel schild voor het woonpark dat erachter ligt. In dit groen staan zestien losse appartementenblokken met in totaal 246 woningen. Tot de architecten behoren o.a. Geurst & Schulze, Dick van Gameren en NL Architects. Zeventig procent is koop, dertig procent sociale huur.

In opdracht van Heijmans heeft Vaspro als gedelegeerd ontwikkelaar, met een team van ervaren ontwikkel, -project -en procesmanagers de regie gevoerd over de ontwikkeling van het Funen.

Het Funen leverde Heijmans in 2011 de Gouden Piramide op, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.

Plaats:
Amsterdam

Opdrachtgever:
Heijmans Vastgoed Realisatie BV

Werkzaamheden:
Gebiedsontwikkeling
Woningbouw