De Linde Zuid

Vaspro heeft het team ondersteunt, in opdracht van Timpaan, binnen de gebiedsontwikkeling, planvorming, prijs en contractvorming, proces bij de aanvraag van de nodige vergunningen en verkoop.

Zuiderloo is een nieuwe woonwijk aan de zuidelijke rand van Heiloo. Deze wijk ligt in het gebied naast de Kennemerstraatweg, tussen de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg. De wijk grenst direct aan de dorpskern van Heiloo. In Zuiderloo zijn ongeveer 550 woningen gerealiseerd. De inrichting is duurzaam en de woonomgeving heeft een duidelijk groen karakter. De nieuwbouwwijk is buurtje voor buurtje gebouwd. Een natuurlijke groei die perfect past bij het dorpse karakter. De bestaande greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven zo veel mogelijk bewaard.

Ontwikkelaar Timpaan heeft in het gebied circa 275 nieuwbouwwoningen voor haar rekening genomen. Eerder heeft Timpaan hier reeds de plandelen De Linde (I en II) en De Linde Exclusief gerealiseerd. Dit plandeel “De Linde Zuid”, omvat 49 woningen, waaronder 6 vrijstaande en 2-onder-1-kapwoningen, 17 hofwoningen en 24 eengezinswoningen. “De Linde Zuid” ligt tussen de Haagbeuk, de Nicolaas Blokkerlaan en de Vennewatersweg. Deze nieuwe wijk beslaat het zuidoostelijke deel van Zuiderloo, en grenst aan agrarisch gebied hier. Aan de oostzijde ligt een groenzoom. De eengezinswoningen in het plan zijn aan een hof gesitueerd, met daarin een speelplaats voor kinderen.

De woningen zijn gebouwd door Heddes Bouw & Ontwikkeling.
Bouw -en woonrijp maken door de AW Infrabouw.

Plaats:
Heiloo

Opdrachtgever:
Timpaan

Werkzaamheden:
Gebiedsontwikkeling
Woningbouw