De Linde Zuid

Vaspro ondersteunt het team, in opdracht van Timpaan, binnen de gebiedsontwikkeling, planvorming, prijs en contractvorming, proces bij de aanvraag van de nodige vergunningen en verkoop.

Zuiderloo is een nieuwe woonwijk in ontwikkeling aan de zuidelijke rand van Heiloo. Deze wijk ligt in het gebied naast de Kennemerstraatweg, tussen de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg. De wijk grenst direct aan de dorpskern van Heiloo. In Zuiderloo worden ongeveer 550 woningen gerealiseerd, waarvan circa de helft inmiddels is opgeleverd. De inrichting is duurzaam en de woonomgeving krijgt een duidelijk groen karakter. De nieuwbouwwijk wordt buurtje voor buurtje gebouwd. Een natuurlijke groei die perfect past bij het dorpse karakter. De bestaande greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven zo veel mogelijk bewaard.

Ontwikkelaar Timpaan neemt in het gebied circa 275 nieuwbouwwoningen voor haar rekening. Eerder heeft Timpaan hier reeds de plandelen De Linde (I en II) en De Linde Exclusief gerealiseerd. Het volgende plandeel “De Linde Zuid”, omvat 49 woningen, waaronder 6 vrijstaande en 2-onder-1-kapwoningen, 17 hofwoningen en 24 eengezinswoningen. “De Linde Zuid” ligt tussen de Haagbeuk, de Nicolaas Blokkerlaan en de Vennewatersweg. Deze nieuwe wijk beslaat het zuidoostelijke deel van Zuiderloo, en grenst aan agrarisch gebied hier. Aan de oostzijde ligt een groenzoom. De eengezinswoningen in het plan worden aan een hof gesitueerd, met daarin een speelplaats voor kinderen.

Het karakter van dit nieuwe plandeel valt te omschrijven als dorps, ongedwongen en lommerrijk. De 49 woningen krijgen een stijlvolle, doch ook speelse architectuur. Met veel variatie in woningtypes en de kleurstellingen van de gevels. Inclusief een blok witgekeimde woningen. Centraal in de wijk komt een woonhof met 17 hofwoningen.

De woningen worden gebouwd door Heddes Bouw & Ontwikkeling.
Bouw -en woonrijp maken door de AW Vessies Infra.

Voor meer informatie: Wonen in Zuiderloo

Plaats:
Heiloo

Opdrachtgever:
Timpaan

Werkzaamheden:
Gebiedsontwikkeling
Woningbouw