De Ravel Utrecht

Aan de Ravellaan 96 zijn over 9 verdiepingen 180 kamers voor jongeren gerealiseerd, in drie typen van 19, 22 en 27 m2.

Met het winnen van een tender, uitgeschreven door de gemeente Utrecht, zijn, in samenwerking met Plegt-Vos, in opdracht van Socius,  in een voormalig kantoorpand van de gemeente Utrecht, aan de Ravellaan 96 over 9 verdiepingen 180 kamers voor jongeren gerealiseerd, in drie typen van 19, 22 en 27 m2.

Bijzonder aan dit project is dat het gebouw een belangrijke plaats inneemt in de buurt, met een restaurant en gemeenschappelijke tuinen waar de buurt en de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen ontspannen. Ook hebben bewoners meegeholpen met de verbouwing. Voor 48 uur meeklussen (natuurlijk onder professionele begeleiding) krijgen zij 10% huurkorting, zolang ze bij Socius op de Ravel blijven wonen.

Tijdelijke transformatie financieren is via banken en investeringsfondsen vrij lastig. Socius kan met een gezond businessplan een goede rente bieden op investeringen, daarom heeft Socius toekomstige bewoners, hun familie, vrienden en andere geïnteresseerden de mogelijkheid gegeven om te investeren in De Ravel door middel van twee crowdfunding-campagnes.

Door te investeren in De Ravel (vanaf €250) ontvangen de investeerders een goed en zeker rendement, bovendien helpen ze daarmee de realisatie van een maatschappelijk project als De Ravel mede mogelijk te maken. Daarnaast hebben investeerders die €10.000 of meer hebben geïnvesteerd ook het recht op een kamer bemachtigd. Deze crowdfunding-campagne is inmiddels succesvol afgerond, het doelbedrag van €500.000 is ruimschoots behaald!

Tevens heeft Socius toekomstige bewoners de mogelijkheid geboden hun huur 24 maanden vooruit te betalen voor de prijs van 22 maanden, ze wonen dus twee maanden gratis. De huur wordt gedurende deze twee jaar niet geïndexeerd, wat een extra huurkorting oplevert. Deze crowdfunding-campagne is inmiddels ook succesvol afgerond!

Plaats:
Utrecht

Opdrachtgever:
Socius

Werkzaamheden:
Jongerenhuisvesting
Transformatie