Hallo Wouwse Plantage

Een mooie eigen ontwikkeling van Vaspro, in samenwerking met JaVeBo en Van Ginneken Architecten. Prachtig gelegen aan de entree van Wouwse Plantage. Opzet nieuwbouw binnen 2 blokjes van 4 woningen.

Is er daadwerkelijk sprake van krimp in alle kleine kernen van Nederland? Trekken de jongeren standaard naar de grote stad? Zijn daarmee scholen, verenigingen, dorpshuizen en andere voorzieningen in de kleine kernen ten dode opgeschreven? Nee, deze conclusies gaan niet op voor Wouwse Plantage. Men zorgt hier goed voor elkaar en voor het prachtige gebied waarin men woont. Waardoor er zelfs sprake zal zijn van groei in tegenstelling tot de landelijke trend.

In het verlengde van de wensen van het bewonersplatform en de gemeente Roosendaal, zijn we actief aan de slag geweest met de realisatie van starterswoningen aan de Plantagebaan. Starters die nu en het liefst voor altijd in Wouwse Plantage willen blijven wonen. Maar ook voor jongeren uit de directe omgeving en/of de grote stad die de stap willen maken om zich te vestigen in Wouwse Plantage, met zoveel woon en leef kwaliteit.

Een mooie eigen ontwikkeling van Vaspro, in samenwerking met JaVeBo en Van Ginneken Architecten. Prachtig gelegen aan de entree van Wouwse Plantage.

Plaats:
Wouwse Plantage, gemeente Roosendaal

Opdrachtgever:
Eigen ontwikkeling van Vaspro

Werkzaamheden:
Gebiedsontwikkeling
Woningbouw