Perspectief Wonen

Het doel van PERSPECTIEF WONEN is het ontwikkelen van een kleinschalige woonvorm die voor ouderen een situatie creëert welke hun eigen huiselijke situatie zo dicht mogelijk benadert.

Het aantal mensen dat ouder wordt neemt toe én ouderen leven langer. In het nieuws hoor je steeds vaker over de zogenaamde dubbele vergrijzing. De ‘grijze druk’ neemt toe, de pensioen gerechtigde leeftijd moet omhoog en er moet enorm bezuinigd worden op de zorg, ……

Het is tijd voor het concept: PERSPECTIEF WONEN. ‘Een flexibel woonconcept voor een lang gelukkig leven’. Wie wil er nou niet genieten van een prachtige kleinschalige woonvorm waarbij privacy, flexibiliteit, wooncomfort en zorg op maat centraal staan.

Het doel van PERSPECTIEF WONEN is het ontwikkelen van een kleinschalige woonvorm die voor ouderen een situatie creëert welke hun eigen huiselijke situatie zo dicht mogelijk benadert. De levensloopbestendige woning moet niet te groot zijn en goed betaalbaar, weinig onderhoud vergen, veilig gelegen en zo ontworpen dat sociale contacten gemakkelijk mogelijk zijn. De wensen en behoeften van de ouderen staan hierbij centraal evenals het  behouden c.q. bevorderen van hun zelfredzaamheid en het mogelijk ontwikkelen van een nieuw sociaal netwerk.

PERSPECTIEF WONEN is een initiatief van Van Ginneken Architecten, JaVeBo en Vaspro en tot stand gekomen in samenwerking met o.a. stichting Groenhuysen en stichting tanteLouise-Vivensis, twee zorginstellingen uit West Brabant.

Werkzaamheden:
Conceptontwikkeling