U, JIJ & WIJ

U, JIJ & WIJ; een woon-, zorg- en leefwereld ontstaan in en om een woon-zorgcomplex, waar twee ogenschijnlijke uitersten elkaar ontmoeten: jong en oud.

U, JIJ & WIJ; een nieuwe woon-, zorg- en leefwereld ontstaan in en om een woon-zorgcomplex, waar twee ogenschijnlijke uitersten elkaar ontmoeten: jong en oud.

Met belangrijke veranderingen in de zorg ontstaan er nieuwe kansen voor de realisatie van betaalbare woonruimte voor jongeren. Vanwege het scheiden van wonen en zorg komen er landelijk behoorlijk wat zorgcomplexen en bejaardentehuizen leeg te staan. Deze gebouwen zijn bij uitstek zeer geschikt voor jongerenhuisvesting: ze zijn immers gebouwd voor bewoning. De woonwensen van jongeren en senioren liggen dicht bij elkaar: betaalbare woonruimte van bescheiden oppervlakte, over het algemeen met eigen douche, toilet en keukentje.

Veel woon-zorgcomplexen in het land komen niet van de ene op de andere dag leeg te staan. Denken in kansen! Maak wonen mogelijk voor jongeren! Tussen de ouderen. Met menselijke waarden als aandacht, vertrouwen, ruimte, diversiteit en kwaliteit voorop. Met jongeren die de tijd nemen om zichzelf te verrijken met levenslessen en verhalen van de ouderen. Met ouderen die een beroep kunnen doen op de jongeren. Met inzet van jonge ondernemers ten behoeve van het behoudt van voorzieningen. Maar ook met gezamenlijke initiatieven van jong en oud, die nog midden in het leven staan, ten faveure van de beleefbaarheid van het woon-zorgcomplex, de buurt en de stad.

U, JIJ & WIJ is een initiatief van Socius, JSC&D en Vaspro. U, JIJ & WIJ is al twee keer succesvol toegepast in de praktijk en loopt nog steeds met succes. In De Saffier woont jong en oud al samen sinds augustus 2015 en in Tuindorp Oost sinds april 2016. Op de website www.ujijwij.nl worden alle belevingen en activiteiten van beide projecten gedeeld in de vorm van een blog. Deze website geeft een mooi beeld van U, JIJ & WIJ in de praktijk. Tot dusver is het een groot succes.

Werkzaamheden:
Conceptontwikkeling