Het Hospitaal Utrecht

In opdracht van Timpaan hebben we in samenwerking met Socius, Plegt-Vos en de gemeente Utrecht het (opnieuw) mogelijk gemaakt om 120 studenten te huisvesten op het terrein van het oude ziekenhuis Overvecht te Utrecht.

Vooruitlopend op de sloop -en nieuwbouwplannen hebben we, in opdracht van Timpaan, in samenwerking met Socius, Plegt-Vos en de gemeente Utrecht het (opnieuw) mogelijk gemaakt om 120 studenten te huisvesten op het terrein van het oude ziekenhuis Overvecht te Utrecht.

Na het succes van de tijdelijke transformatie van de zusterflats op het terrein is het ons gelukt om een deel van het oude ziekenhuis zelf naar wonen te transformeren. Als de spin in het web. Plegt-Vos met CenTi en Jansen installatie zorgden voor de nodige ingrepen. En Socius heeft de verhuur en beheer van de woonverdiepingen voor haar rekening genomen.

Met “het Hospitaal”, zoals het project voor de de verhuurperiode van 9 maanden was genoemd, hebben we, als team, opnieuw vele studenten in Utrecht aan een kamer kunnen helpen.

Inmiddels is het oude ziekenhuis gesloopt en is er een mooie nieuwe woonwijk ontwikkeld en gebouwd.

Plaats:
Utrecht

Opdrachtgever:
Timpaan

Werkzaamheden:
Jongerenhuisvesting
Transformatie