Met Elkaar

Met de conceptuele aanpak van “met elkaar” zijn we naast een platform om dromen uit te wisselen met name een omgeving waar groepen jonge starters elkaar kunne vinden en als groep aan de slag te gaan hun droom te verwezenlijken.

Net afgestudeerd, nog maar kort aan de slag bij je eerste baas, lang genoeg thuiswonend, je campuscontract loopt bijna af en/of je bent dat wonen op kamers wel zat, zo zijn er diverse redenen aan te voeren die maken dat je op zoek gaat naar je eigen woning, je eigen plekje binnen een nieuwe, eigen leefomgeving.

Vaak willen deze jonge enthousiaste starters op de woningmarkt dat dan wel in de grote stad. De stad waar men is geboren en getogen of waar men is van gaan houden na jaren van studie in zijn of haar studentenstad.

Met de conceptuele aanpak van “met elkaar” zijn we naast een platform om dromen uit te wisselen met name een omgeving waar groepen jonge starters elkaar kunnen vinden en als groep aan de slag te gaan hun droom te verwezenlijken.

Durf je dromen te delen en maak ze stap voor stap waar, met elkaar!

Dit is je kans om als starter je eigen leefomgeving te bepalen, je eigen woning te ontwerpen en je eigen buren te kiezen. Met elkaar is een initiatief van CPO Midden Nederland, initiator en katalysator voor collectief particulier opdrachtgeverschap.

Werkzaamheden:
Conceptontwikkeling