Kangoeroewoning

Waar we binnen Perspectief Wonen een perspectief bieden aan ouderen binnen een kleine, overzichtelijke en beschermde woonomgeving van 6 of meer veelal grondgebonden woningen, is Perspectief Wonen op maat meer gericht op de ontwikkeling en realisatie van de mantelzorgwoning. Een combinatie van twee (zelfstandige) woningen of wooneenheden onder één dak. Ook wel de kangoeroewoning genoemd. En andere veel gebruikte benamingen zijn de meer generatiewoning, tandemwoning, duowoning of meergezinswoning.

Vroeger was het heel gewoon dat men bij elkaar in woonde. In veel landen is dit nog altijd gebruikelijk. Echter, in de laatste decennia is de individuele drang naar vrijheid en onafhankelijkheid toegenomen. Nederlandse eengezinswoningen zijn hiervoor ongeschikt, meestal te klein. Een omslag is nu bespeurbaar, maar dan wel anders. Door een terugtrekkende overheid zal in toenemende mate de maatschappij een groter beroep doen op zorg en solidariteit voor elkaar, vooral omdat zorg onbetaalbaar wordt. Eén van de oplossingen is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Ze hoeven dan niet vroegtijdig naar een zorgcentrum waar ze meestal geïsoleerd van de eigen, bekende omgeving raken. Een kangoeroewoning kan dan een aantrekkelijke oplossing zijn. De jongere helpt de oudere en omgekeerd. Het bevordert ook nog eens de integratie tussen jong en oud.

Waar we binnen Perspectief Wonen een perspectief bieden aan ouderen binnen een kleine, overzichtelijke en beschermde woonomgeving van 6 of meer veelal grondgebonden woningen, is Perspectief Wonen op maat meer gericht op de ontwikkeling en realisatie van de mantelzorgwoning. Een combinatie van twee (zelfstandige) woningen of wooneenheden onder één dak.

Ook wel de kangoeroewoning genoemd. En andere veel gebruikte benamingen zijn de meer generatiewoning, tandemwoning, duowoning of meergezinswoning.

In alle gevallen, meer in een groter geheel of 1 op 1, gaan we er vanuit dat iedereen jong als oud zijn leven zo moet inrichten dat er altijd perspectief is voor een lang en gelukkig leven. Met Perspectief Wonen op maat binnen de realisatie van een kangoeroewoning is dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, langer zelfstandig blijven en minder vereenzamen.

Opdrachtgever:
Vaspro

Werkzaamheden:
Conceptontwikkeling