Park Linde

Met de ontwikkeling van Park Linde binnen Zuiderloo te Heiloo, gaat de gebiedsontwikkeling van Zuiderloo een laatste fase in. Vaspro heeft als gedelegeerd ontwikkelaar, in opdracht van Timpaan, nauw samen met Vastbouw, Scholtens, AW InfraBouw en diverse adviseurs, in twee bouwteams, gewerkt aan deze ontwikkeling. Alles in goed overleg met het projectteam binnen de gemeente Heiloo.

Parklinde ligt aan de westkant van Zuiderloo. Deze nieuwe woonwijk ligt ten zuiden van de Zomerlinde en ten oosten van de Hoogeweg. Het betreft de westzijde van de nieuwe wijk Zuiderloo, en wordt doorsneden door de Liguster richting de Vennewatersweg. Het karakter van dit nieuwe plandeel valt te omschrijven als dorps, met volop variatie en lommerrijk. Met in totaal 36 woningen in 5 verschillende types, waarvan 6 stijlvolle Parkvilla’s aan de rand en 30 woningen in het hart van de wijk. Ook de Smartwoningen hebben in Park Linde een plek gekregen.

Park Linde is de laatste grote opgave van Timpaan binnen Zuiderloo – Heiloo.

Uitgangspunt is dat Heiloo een groene gemeente met een dorps karakter is en blijft. Volgens plan ontwikkelt Zuiderloo zich dan ook tot een wijk van aaneengesloten woonbuurten die op een natuurlijke wijze op de Heilooër strandwal zijn gegroeid. Mede hierdoor past Zuiderloo perfect bij het bestaande karakter van het dorp en versterkt het de identiteit van Heiloo het dorp en versterkt het de identiteit van Heiloo. In de plannen voor Zuiderloo is wat dat betreft een goede balans gevonden tussen wonen en natuur. Het volgroeide groen geeft de nieuwe wijk al direct een groene uitstraling.

Plaats:
Heiloo

Opdrachtgever:
Timpaan

Werkzaamheden:
Gebiedsontwikkeling
Woningbouw