Skip to main content
Nieuws

College gemeente Langedijk stemt in met woningbouw Noord-Scharwoude

19-02-2021december 7th, 2022No Comments
Noord-Scharwoude

Het college van Langedijk heeft recent ingestemd met het voorstel van Timpaan voor de bouw van ca. 25 woningen nabij de Spoorstraat in Noord-Scharwoude. In de planontwikkeling is ook het naastgelegen dorpsbosje meegenomen. Het gaat om het gebied direct ten westen van autobedrijf/tankstation Tesselaar in Noord-Scharwoude. Aan de zuidzijde ligt de N504. De bebouwing c.q. sloot ten zuiden van de woningen aan de Spoorstraat vormt de noordgrens van het gebied.

Het voorlopige plan gaat uit van 25 grondgebonden woningen, acht hiervan vallen onder de categorie betaalbaar. De herinrichting van het naastgelegen dorpsbosje is ook meegenomen in de planontwikkeling. Het dorpsbosje zal een recreatieve invulling krijgen.

Wethouder Jongenelen: “Ik ben heel blij dat we met de realisatie van dit plan 25 extra woningen, kunnen realiseren, waarvan acht in de categorie betaalbaar. In de gemeente bestaat hier een grote behoefte aan. En dat we samen met bewoners een plan voor de inrichting van het dorpsbosje kunnen maken, is de kers op de taart. Een mooi voorbeeld van onze ambitie om inwoners te betrekken bij planvorming.”

Vaspro Bouwmanagement BV heeft, i.o.v. Timpaan, samen met o.a. Bureau Lap, een belangrijke bijdrage mogen leveren om te komen tot deze stap binnen de beoogde ontwikkeling van de 25 woningen nabij de Spoorstraat in Noord Scharwoude. www.nieuwbouwinlangedijk.nl