Skip to main content
Nieuws

Intentieovereenkomst ondertekend voor Jan van Riebeeckstraat Culemborg

20-04-2022december 7th, 2022No Comments
Jan van Riebeeckstraat Culemborg

Kleurrijk Wonen, CPO Wonium Kwartier en gemeente Culemborg hebben op 20 april een intentieovereenkomst voor de Jan van Riebeeckstraat getekend. Deze overeenkomst is op 5 april jongstleden door het college vastgesteld. Dat maakt de weg vrij voor de start van een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw aan de Jan van Riebeeckstraat. In het onderzoek wordt naast woningbouw ook de inrichting van de omliggende openbare ruimte onderzocht en wordt gekeken op welke manier goed wordt aangesloten op de omgeving.

Het betreft de braakliggende strook grond tussen de Jan van Riebeeckstraat, de Prijsseweg, de Gelddijk en de Mandelastraat. Deze strook is eigendom van de gemeente Culemborg. Een deel van de grond, het bosje op de hoek Jan van Riebeeckstraat – Mandelastraat, is eigendom van Kleurrijk Wonen.

Vaspro Bouwmanagement ondersteunt CPO Wonium Kwartier bij hun ambities: Een woonplek of woonplekken creëren voor starters in Culemborg.
Voor meer informatie: www.woniumkwartier.nl