De Stek

In opdracht van de Tussenvoorziening hebben we, samen met USE Architects, een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheden van uitbreiden van de huidige opvang van verslaafden in Utrecht.

In opdracht van de Tussenvoorziening en met steun van maatschappelijk ontwikkelaar Timpaan uit Hoofddorp hebben we, samen met USE Architects, een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheden van uitbreiden van de huidige opvang van verslaafden in Utrecht.

De Stek is een 24-uurs opvang voor daklozen met een harddrugs- of alcoholverslaving. Hier biedt de Tussenvoorziening passende opvang en zorg aan verslaafden, die (nog) niet in een zorg- of wooninstelling kunnen worden opgenomen.  De Stek wil met de opvang bijdragen aan de (sociale) veiligheid in de openbare ruimte (specifiek het stationsgebied) van Utrecht.

Met een innovatieve aanpak, samen met de inzet op hoogwaardige architectuur, prachtig vormgegeven door de architecten van USE Architects, was de inzet hoog. Kunnen we, namens de Tussenvoorziening, alle betrokken overtuigen / enthousiasmeren voor de beoogde uitbreiding. Helaas komt de opgave (nog) te vroeg en zijn de plannen in de ijskast verdwenen.

Maar wie weet….

Plaats:
Utrecht

Opdrachtgever:
de Tussenvoorziening

Werkzaamheden:
Transformatie
Zorghuisvesting