Nachtopvang in zelfbeheer (NoiZ)

In opdracht van de gemeente Utrecht en de Tussenvoorziening hebben we meegewerkt aan het mogelijk maken van de transformatie van de NoiZ. Van nachtopvang naar 24 uursopvang met het maken van een ontwerp voor de verbouwing van het bestaande gebouw naar een invulling met 30 zelfstandige kamers, gemeenschappelijke voorzieningen en 3 slaapzalen met totaal 15 bedden.

De NoiZ is gevestigd aan de Keulse Kade te Utrecht.

De voorziening wordt beheerd door de Stichting de Tussenvoorziening. Tot de doelgroep van de voorziening behoren dak- en thuislozen die een beroep op zorg kunnen doen in de zorgregio Utrecht. Het is een nachtopvang in zelfbeheer, die wordt beheerd door voornamelijk mensen die zelf dakloos zijn geweest en dus begrijpen hoe het is om dakloos te zijn.

In het nieuwe stedelijke beleid voor de dak en thuislozen heeft de gemeente besloten dat de nachtopvang voorzieningen omgezet gaan worden naar 24 uursopvang.

Ook de NoiZ moet er aan geloven.

In opdracht van de gemeente Utrecht en de Tussenvoorziening, met steun van maatschappelijk ontwikkelaar Timpaan uit Hoofddorp, hebben we meegewerkt aan een haalbaarheidsstudie naar de transformatie van de NoiZ. Naar een invulling in het bestaande gebouw van 30 zelfstandige kamers, gemeenschappelijke voorzieningen en 3 slaapzalen met totaal 15 bedden.

Met succes!

Na de haalbaarheidsstudie en verkrijgen van groen licht vanuit de gemeente Utrecht hebben we het stokje overgedragen aan het projectteam onder leiding van een projectleider van de gemeente Utrecht. Inmiddels is de transformatie opgeleverd en is de NoiZ in haar nieuwe vorm in gebruik genomen door De Tussenvoorziening.

Plaats:
Gemeente Utrecht

Opdrachtgever:
Utrecht

Werkzaamheden:
Transformatie
Zorghuisvesting