GGZ oude zusterflat Delft

Als adviseur en coach van het bestuur van SHS Delft (Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft ) hebben we, met name binnen de initiatief-, ontwerp- en ontwikkelfase, een belangrijke bijdrage geleverd aan het succesvol transformeren.

Als adviseur en coach van het bestuur van SHS Delft (Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft ) hebben we, met name binnen de initiatief-, ontwerp- en ontwikkelfase, een belangrijke bijdrage geleverd aan het succesvol transformeren van de tijdelijke transformatie van de oude zusterflat op het GGZ terrein in Delft naar 150 studentenkamers voor de periode van 10 jaar. Begin 2015 is het gebouw opgeleverd en zijn de 150 kamers direct verhuurd.

Plaats:
Delft

Opdrachtgever:
SHS Delft

Werkzaamheden:
Jongerenhuisvesting
Transformatie