Hospice Nocturne

Op vrijwillige basis is Vaspro Bouwmanagement betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw van de Hospice in Culemborg. Vaspro trekt de kar binnen de huisvestingscommissie, project -en bouwteam. Samen met een vertegenwoordiging uit het bestuur, professionals en vrijwilligers maken we de nieuwe Hospice Nocturne mogelijk.

Hospice Nocturne is een bijna-thuis-huis voor mensen, die stervende zijn. Alles wat thuis kan, kan hier ook. Sterven in een hospice is een keuze, naast thuis sterven of in een verpleeghuis. Naast medische professionals zorgt een team van vrijwilligers – onder leiding van drie coördinatoren – ervoor dat het de gasten van Hospice Nocturne aan niets ontbreekt. Gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag.

Het is nog te vroeg om de noodklok te luiden, maar enige haast is zeker geboden. Hospice Nocturne, dat leunt op vijftig gedreven vrijwilligers, zoekt dringend een grotere ruimte. Het gebeurt steeds vaker dat ‘nee’ moet worden verkocht, omdat de beschikbare drie kamers bezet zijn. Jammer, zeggen de medewerkers, die vinden dat iedereen in de laatste levensfase recht heeft op goede zorg.

De toenemende vraag naar zorg is de aanleiding op zoek te gaan naar een grotere ruimte. Hospice Nocturne wil naar vier kamers met een mogelijkheid tot een uitbreiding naar vijf. Dat is, met deze groep vrijwilligers, een reële omvang.

Samen met de huisvestingscommissie, aangevuld met een groep vrijwilligers zijn we gekomen tot een prima opzet van een basis Programma van Eisen. Hebben we het haalbaarheidsonderzoek afgerond op de locatie van CV Parijsch aan de Prijsseweg te Culemborg. Is de locatie inmiddels aangekocht, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling “Reehof – Culemborg”, waar naast de nieuwe hospice ook 20 Smartwoningen worden gerealiseerd.

Het ontwerp van de nieuwe hospice komt van USE Architects uit Utrecht en is het geheel in een bouwteam met o.a. aannemingsbedrijf Van der Netten en van Stigt gereed gemaakt voor realisatie.
In nauwe samenwerking met CV Parijsch, gemeente Culemborg en de omgevingsdienst Rivierenland zijn we gekomen tot de afgifte van de omgevingsvergunning.

Met de (financiële) inbreng van de betrokken ondernemers binnen het Smartteam (Timpaan, Vastbouw, AW Infrabouw, Celsias, Vaspro), gemeente Culemborg en regionale partijen is het mogelijk geworden om de nieuwe hospice te bouwen.

Plaats:
Culemborg

Opdrachtgever:
Hospice Nocturne

Werkzaamheden:
Huisvestingsstudie
Zorghuisvesting