Hospice Nocturne

Op vrijwillige basis is Vaspro Bouwmanagement betrokken bij de haalbaarheidsstudie en het locatie onderzoek voor een optie van nieuwbouw van de Hospice in Culemborg. Vaspro maakt deel uit van de huisvestingscommissie. Samen met een vertegenwoordiging uit het bestuur, professionals en vrijwilligers werken we aan de planvorming voor de nieuwe Hospice Nocturne.

Hospice Nocturne is een bijna-thuis-huis voor mensen, die stervende zijn. Alles wat thuis kan, kan hier ook. Sterven in een hospice is een keuze, naast thuis sterven of in een verpleeghuis. Naast      medische professionals zorgt een team van vrijwilligers – onder leiding van drie coördinatoren – ervoor dat het de gasten van Hospice Nocturne aan niets ontbreekt. Gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag.

Het is nog te vroeg om de noodklok te luiden, maar enige haast is zeker geboden. Hospice Nocturne, dat leunt op vijftig gedreven vrijwilligers, zoekt dringend een grotere ruimte. Het gebeurt steeds vaker dat ‘nee’ moet worden verkocht, omdat de beschikbare drie kamers bezet zijn. Jammer, zeggen de medewerkers, die vinden dat iedereen in de laatste levensfase recht heeft op goede zorg.

De toenemende vraag naar zorg is de aanleiding op zoek te gaan naar een grotere ruimte. Hospice Nocturne wil naar vier kamers met een mogelijkheid tot een uitbreiding naar vijf. Dat is, met deze groep vrijwilligers, een reële omvang.

Samen met de huisvestingscommissie, aangevuld met een groep vrijwilligers zijn we inmiddels gekomen tot een prima opzet van een basis Programma van Eisen en zijn we in gesprek locaties voor de nieuwbouw in Culemborg.

USE Architects heeft, ook op vrijwillige basis, het programma omgezet in een eerste schets / visualisatie van de nieuwbouw.

Plaats:
Culemborg

Opdrachtgever:
Hospice Nocturne

Werkzaamheden:
Huisvestingsstudie
Zorghuisvesting