Rive Oasis

Een prachtig gelegen gebouw. Uitermate geschikt voor de beoogde transformatie naar wonen. Op een mooie plot met voldoende ruimte voor ontmoeten, recreƫren, maar ook voor parkeren van de auto en de fiets. In opdracht van Waterford is het projectteam, in nauw overleg met de gemeente Capelle aan den IJssel, aan de slag gegaan met het maken van plannen voor het gebouw en het gebouw in haar omgeving. Gekoppeld aan de ambities voor het nieuwe Rivium.

In opdracht van Waterford is het projectteam aan de slag gegaan met het inventariseren van kansen en bedreigingen bij de ambities van Waterford naar gebouwtransformatie(s) op het bedrijventerrein Rivium. Waarbij, samen met de gemeente, gekeken is naar het toekomstperspectief van het Rivium in zijn geheel.

Om vervolgens in te zoomen op RIVE OASIS
Doeltreffende transformatie van (leegstaand) vastgoed vraagt kennis en ervaring. Met onderzoek, informatie verzamelen, inwinnen van advies en plannen maken, zijn we gekomen tot de basis voor een succesvolle transformatie van RIVE OASIS. Het ontwerp voor het woongebouw en de ontwerpuitgangspunten zijn en/of worden langs de lat gelegd van alle aspecten die van invloed zijn op de beoogde transformatie. Ambities op het vlak van architectuur, stedenbouw, (openbare) ruimte, functiemenging
en doelgroep(en) zijn goed af te lezen in voorliggende plannen voor RIVE OASIS.

Vanzelfsprekend is er ook al een start gemaakt met Pieters Bouwtechniek, met onder zoek naar de haalbaarheid binnen de bestaande constructieopbouw en met Mobius Consult binnen de uitdagingen op het gebied van geluid, brandveiligheid, ventilatie, daglicht, energie-efficiƫnte en installatiekeuze. Nadere invulling volgt bij de uitwerking van de plannen om te komen tot de aanvraag van de nodige vergunningen. Waar nodig met de nodige hulp van en/of in goed overleg met de specialisten binnen de gemeente Capelle aan den IJssel.

Projectteam
Waterford Investments BV
VASPRO bouwmanegement
Van Ginneken architecten
HIK Ontwerp
Mobius Consult
Pieters Bouwtechniek
VGG adviseurs

Plaats:
Capelle aan den IJssel

Opdrachtgever:
Waterford Investments B.V.

Werkzaamheden:
Jongerenhuisvesting
Transformatie
Woningbouw