Startblok Riekerhaven

Binnen een tender t.b.v. de werving van een projectpartner voor het vormgeven en de uitvoering van het zelfbeheer, uitgeschreven door De Key, heeft Socius, met de behulp van hun vaste partners, waaronder Vaspro, deze mooie, unieke opgave verworven.

Startblok Riekerhaven is een idee van stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud om statushouders samen met studenten en jongeren uit de buurt te huisvesten in een campus. Het project moet bijdragen aan een snelle integratie van de jonge vluchtelingen. En passant wordt ook iets gedaan aan het woningtekort voor jongeren in Nieuw-West Amsterdam. Woonstichting De Key is eigenaar van de woonunits die op Riekerhaven worden geplaatst. De corporatie draagt de zorg voor de exploitatie.

Binnen een tender t.b.v. de werving van een projectpartner voor het vormgeven en de uitvoering van het zelfbeheer, uitgeschreven door De Key, heeft Socius, met behulp van hun vaste partners, waaronder Vaspro, deze mooie, unieke opgave verworven.

Project loopt alweer even. Na het aflopen van de contracttermijn met Socius voor de uitvoering van het zelfbeheer heeft De Key nu zelf de verhuur en beheer van de ca. 500 eenheden onder haar hoede.

Plaats:
Amsterdam

Opdrachtgever:
Socius

Werkzaamheden:
Jongerenhuisvesting
Woningbouw