Startblok Riekerhaven

Binnen een tender t.b.v. de werving van een projectpartner voor het vormgeven en de uitvoering van het zelfbeheer, uitgeschreven door De Key, heeft Socius, met de behulp van hun vaste partners, waaronder Vaspro, deze mooie, unieke opgave verworven.

Startblok Riekerhaven is een idee van stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud om statushouders samen met studenten en jongeren uit de buurt te huisvesten in een campus. Hij verwacht dat project het Startblok Riekerhaven bijdraagt aan een snelle integratie van de jonge vluchtelingen. En passant wordt ook iets gedaan aan het woningtekort voor jongeren in Nieuw-West Amsterdam. Woonstichting De Key is eigenaar van de woonunits die op Riekerhaven worden geplaatst. De corporatie draagt de zorg voor de exploitatie.

Binnen een tender t.b.v. de werving van een projectpartner voor het vormgeven en de uitvoering van het zelfbeheer, uitgeschreven door De Key, heeft Socius, met de behulp van hun vaste partners, waaronder Vaspro, deze mooie, unieke opgave verworven. En zijn we inmiddels, in nauwe samenwerking met De Key, gemeente Amsterdam en diverse samenwerkingspartners aan de slag om het huisvesten met zelfbeheer van de ca. 250 jongeren van hier en de ca. 250 erkende jonge vluchtelingen mogelijk te maken.

Zie ook: www.startblokriekerhaven.nl

Plaats:
Amsterdam

Opdrachtgever:
Socius

Werkzaamheden:
Jongerenhuisvesting
Woningbouw