Zuiderloo – Middenduin

Met de ontwikkeling van het appartementengebouw Middenduin binnen Zuiderloo te Heiloo, gaat de gebiedsontwikkeling van Zuiderloo een volgende fase in. Vaspro trekt als gedelegeerd ontwikkelaar de kar. En werkt, in opdracht van Timpaan, nauw samen met Vastbouw, AW Vessies, LKSVDD, HB Adviesbureau en EversPartners, in een bouwteam aan de ontwikkeling. Alles in goed overleg met de gemeente Heiloo.

Het appartementengebouw op de locatie Middenduin is zodanig ontworpen dat het invulling geeft aan de randvoorwaarden uit de stedenbouwkundige visie en de richtlijnen uit het beeldregieplan van de gemeente Heiloo. Hierin ligt het accent op vertrouwde en harmonieuze architectuur in een comfortabel woonmilieu.

Het appartementengebouw moet bijdragen aan de herkenbaarheid van de plek in een groter gebied. Tegelijkertijd moet het gebouw goed passen bij de omgeving.

Het bouwblok bestaat uit 11 appartementen met een woonoppervlakte van circa 75 tot 85 m2 per woning. De appartementen zijn verdeeld over drie bouwlagen en ontsloten middels een lift. De bewoners kunnen parkeren in een groene parkeerkoffer aan de overkant van de Haagbeuk. Hierdoor blijft er veel ruimte over voor groen.

De buitenruimten liggen binnen de bouwmassa en zijn daardoor een groot deel van het jaar bruikbaar. Met de plaatsing van de buitenruimten is daarmee ook rekening gehouden met de omgeving. Verder liggen de buitenruimten aan de zijde van de Haagbeuk op de hoeken en aan de parkzijde in het midden van de gevel.

De entree van het complex ligt aan de Haagbeuk en is gericht op de met groene hagen omgeven parkeerkoffer. De entree wordt geaccentueerd door een luifel. De bergingen liggen onmiddellijk naast de entree in de onderste bouwlaag, in de noordoostelijke hoek. Hierdoor wordt het aantal verkeersbewegingen rondom het pand tot een minimum teruggebracht.

Ook de terreininrichting draagt bij aan het eigen karakter van de oostelijk georiƫnteerde entreegevel enerzijds en de parkgevels anderzijds. Hiermee is optimaal woongenot voor bewoners en omwonenden gegarandeerd.

Plaats:
Heiloo

Opdrachtgever:
Timpaan

Werkzaamheden:
Gebiedsontwikkeling
Woningbouw