Skip to main content
Nieuws

RIVIUM – Waar wil je werken en wonen

26-04-2019No Comments

De raadsbrede commissie van de gemeente Capelle aan den IJssel besprak op 17 april het concept-gebiedspaspoort Rivium. Bedrijventerrein Rivium moet een levendig, bereikbaar én duurzaam werk-woongebied worden. Met die ambitie is op 12 maart 2018 het Het Nieuwe Rivium (Gebiedspaspoort 1.0 ) vastgesteld door de gemeenteraad. Dit gebiedspaspoort 1.0 (en straks 2.0) is een uitnodiging van de gemeente aan eigenaren, huurders, gebruikers en andere betrokkenen om de ambitie voor het gebied samen vorm te geven.

Het concept-gebiedspaspoort Rivium 2.0 is opgesteld samen met de ontwikkelende partijen in het gebied. De gemeente heeft altijd aangegeven niet de gemeente te zijn die het gaat voorschrijven, maar die ontwikkelende partijen uitnodigt om zelf met hun plannen en visie te komen.

Vaspro is, in opdracht van Waterford Investments BV, nauw betrokken bij de gebiedstransformatie van het Rivium.