Skip to main content
Nieuws

Stichting VPTZ Culemborg, CV Parijsch en Timpaan nemen initiatief voor Hospice Nocturne

15-09-2021december 7th, 2022No Comments

De CV Parijsch, belast met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Parijsch in Culemborg, projectontwikkelaar Timpaan uit Hoofddorp en de Stichting VPTZ Culemborg hebben op woensdag 15 september de intentieovereenkomst ondertekend om de bouw van 20 betaalbare woningen en een Hospice te realiseren. Dit Hospice zal door de Stichting VPTZ Culemborg onder de vertrouwde naam “Hospice Nocturne”, worden gerealiseerd en geëxploiteerd met behulp van tenminste vijftig vrijwilligers. De gemeente Culemborg geeft aan blij te zijn met deze ontwikkeling. Ons hospice met een regionale functie in de wijk Parijsch voegt maatschappelijke waarde toe aan onze samenleving.

De nieuwbouw zal worden gerealiseerd in de Wijk Parijsch tussen de Prijsseweg en de Reelaan, ten westen van de Christelijke Gereformeerde kerk. Timpaan is voornemens 20 woningen van het eigen betaalbare concept de Smartwoning te realiseren, met bijbehorende parkeerplaatsen. Vier van de Smartwoningen worden gebouwd als levensloopbestendige woningen.

Alle betrokken partijen hebben de intentie uitgesproken om de komende maanden de mogelijkheden te onderzoeken over de technische, kwalitatieve, maatschappelijke, juridische en financieel-economische haalbaarheid.

Frits Ton, voorzitter van de stichting VPTZ Culemborg licht toe: “De toenemende vraag naar zorg en stijgende vergrijzing in de regio- een toename van 1/3 de komende 10 jaar – is de aanleiding de stap te maken naar een grotere ruimte van drie gastenkamers naar vier met daarbij de mogelijkheid tot uitbreiding naar vijf kamers en aanmerkelijk meer ruimten voor staf en vrijwilligers. Dit betekent dat we sneller meer gasten kunnen opnemen, met behoud van onze kleinschaligheid.

Een groot deel van de benodigde investering hebben we inmiddels rond. We zijn nog in gesprek met meerdere partijen voor de laatste benodigde financiën. Het hospice heeft een belangrijke regionale functie en we zijn erg blij te zien dat meerdere regionale ondernemers en stichtingen bereid zijn om financieel bij te dragen aan de realisatie voor een toekomstbestendige huisvesting.”

Ingeborg de Jong, directeur Timpaan: “Deze intentieovereenkomst onderstreept waar de partijen gezamenlijk zo hard aan werken. Het project past bij waar Timpaan als maatschappelijk betrokken ontwikkelaar voor staat. Naast de realisatie van de betaalbare woningen – die hard nodig zijn in de regio – is het hospice een waardevolle toevoeging in de wijk. Dat wij hier nu aan de slag gaan met de eerste levensloopbestendige variant van de Smartwoning maakt het project voor ons extra bijzonder.”

Mede-initiatiefnemer en aanjager en verbinder Laurens Smits van Vaspro Bouwmanagement uit Culemborg vult aan: ” deze samenwerking tussen de verschillende partijen is een voorbeeld van partnerschap met maatschappelijke betrokkenheid. Iedereen denkt meer vanuit de mogelijkheden i.p.v. beperkingen en eigenbelang. Ik ben hier erg trots op.”

Wilt u weten wat u kunt doen om bij te dragen aan de realisatie van het nieuwe hospice Nocturne?  Ga dan naar www.samenvoornocturne.nl of neem contact op met het bestuur en mail bestuur@vptzculemborg.nl